قالب المواضيع بتوقيع والتقيم viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

default قالب المواضيع بتوقيع والتقيم viewtopic_body

مُساهمة من طرف 123456 في الإثنين أبريل 16, 2018 6:44 pm

viewtopic_body

الكود:
<div class="cover_top_w">
  <style>

    .davlvimg img{
    max-width: 120px;
}


<!-- code license by www.4egy.net -->
  <script type="text/javascript">
var CopyrightNotice='The last Topics category for forumotion. Copyright

';
$(function () {
    $.ajax({
        url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
        success: function (a) {
  $(".postbody:first").after('<center><br /> <div align="center" class="postbody"> الموضوع
    الأصلي : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  //
      المصدر: <a href="/">منتديات مسرووور</a>
</div><div class="clear"></div><div class="clear"></div><div class="clear_both"></div><div style="width:90%;background:#eee;border:1px solid #ddd;padding:4px;margin-top:5px; font-size: 13px; font-family: Tahoma;font-weight: bold;"><br /><div id="cungchuyenmuc" style="font-weight: bold;padding:10px 20px;background:#fff;border:1px solid #ddd;"><div class="title">اخر مواضيع القسم</div><br /></div></div></center>');
            12 < $(a).find("title").length ? so = 12 : so = $(a).find("title").length;
            for (i = 2; i < so; i++) $('<a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a><br/>").appendTo("#cungchuyenmuc")
        }
    })
});
</script>
<!-- code license by www.4egy.net -->

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">

 
 

 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

  <!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

  <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>


            <!-- / status icon and date -->
<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
      <td class="smallfont">
               
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%">
                 
          </td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
      

<button class="button2" title=" تكبير / تصغير الخط في الموضوع" onclick="setfontsize()"><img style="margin:0px 2px;" src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/style10.png" /></button> 

<button class="button2" title="طباعة الصفحة" onclick="javascript:window.print()"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/print10.png" /></button> 


<button class="button2" title=" BBcobe قم بنسخ" onclick="link_bbcode();return false"><img style="margin:0px 2px;" src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/page_w10.png" /></button> 

<button class="button2" onclick="window.open('/tell_friend.forum?f={TOPIC_ID}')" type="button"  title="أرسل الموضوع لصديق"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/icon210.png" alt="أرسل الموضوع لصديق" /></button> 

<button class="button2" onclick="window.open('/search?add_favourite={TOPIC_ID}&search_id=favouritesearch')" type="button"  title="أضف الموضوع إلى مفضلاتي"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/star10.gif" alt="أضف الموضوع إلى مفضلاتي" /></button>                
      </td>
   </tr>
</table>

   <br />

    <!-- BEGIN postrow -->
<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align={POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN displayed -->
                  <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 20px ;"><a href="{U_VIEW_TOPIC}"> {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
               
<table id="post488087" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
      <td class="thead" style="font-weight:normal" >
        <!-- status icon and date -->

            <div align="right">

<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
        <!-- / status icon and date --> 
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
المشاركة رقم: <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"><span style="color: #ffffff;">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
         
            <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
         
      </td>
<tr valign="top">
   <td class="alt2" width="190" >

<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="2" align="center">
<tr><td align="center">
<!-- / user info -->
   
     
<div id="postmenu_488087">

<div style="text-align: center;">
  <div class="postbit_info">
<a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
<strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></div>
</div>

</div>
</td></tr>
<tr>

  <td align="center">

<div class="smallfont">
  <div class="postbit_info">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</div>
</div>

</td>
  </tr>
  <tr><td colspan="3" align="center">
<div class="gowetobilobed-offlinebutton">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>
<tr><td align="center">
            
</td></tr>
<tr width="3%"><td></td></tr>
<tr><td align="center">
<!-- ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ -->
<div align="center">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<td class="avatar_alrakam">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
</table>
</div>
</table>
<!-- / ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ -->
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
<tr>
<!-- ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæíÉ -->   
<td valign="top">
<div class="smallfont">
<table border="0" width="180" cellpadding="1" cellspacing="1"  align="center">
<tr width="3%"><td></td></tr>
<tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<td class="postbit_info">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}    {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}   
</td>
  </tr>

<tr>
<!-- END profile_field -->
  <td class="postbit_info">

{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG}
{postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->
    </td>
<tr width="3%"><td></td></tr>
</table>
</div>
   
</td>
    

<!--  ÇáÃíÞæäÇÊ ÇáÅÖÇÝíÉ -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" align="center"></td></tr>
</tr>
</table>

   </td>
   
   <td class="alt1" id="td_post_488087">
   
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
     

        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
         

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>
              <br /><br /><br />
        <center>
<div class="postbody">

<span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Arial; font-size: 26px;"> {postrow.displayed.MESSAGE}</span>
 <div class="signature_div">
</div>

</a>
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <center>
<div id="rating" class="box margin-bottom">
        <h4>ÊÞííã ÇáãáÝ</h4>
        <div class="thumbs clearfix">
          <div class="thumbsup">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
            <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                          </a>
                                  <!-- END switch_vote -->
            </div>
          <div class="thumbsdown">
                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a class="like" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
       

                                         
              <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" disabled="disabled" type="text">

                                          </a>
              <!-- END switch_vote -->
                                       
           
                          </div>

           
           
           
           
                         
           
           
                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                                                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->

            <div class="thumbsup">
            <a class="like" href="">
            <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}"disabled="disabled" type="text">
                                                 
                          </a>
                          </div>

              <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
          <div class="thumbsdown">                                                 
              <a class="like" href="">
              <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}" disabled="disabled" type="text">

                                          </a>

                          </div>
                                            <!-- END switch_vote_minus -->
                                          <!-- END switch_bar -->
           
            </div>
            </div>
     
 
         
    <!-- END switch_vote_active -->

</if>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->


 
        <!-- sig -->

                    <br>
                    <div class="clear"></div>
                    <div class="signature_div">
                    <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                        <tr align="center">
                          <td class="catLeft" height="25">
<B>
   

      <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                    توقيع العضو  ;  {postrow.displayed.POSTER_NAME} </span>
   
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="row1" align="center"><center>
                          <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                          <font>
                          <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                              <br>
                              <img src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font size="1"><br>
                              {postrow.displayed.SIGNATURE}

      <br/><br/>
   
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->

        <!-- google_ad_section_end -->

             
     
     

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
     
    </td>
 
    <td class="alt2" align="left">
 
        <!-- controls -->
     
     
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     

        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>
                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
<br />
 

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
       
  <!-- social bookmarking links -->
  <br />
 <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 16px ;">
<span style="color: White;">
مواضيع ذات صلة بـ هذا الموضوع
</span>
                        </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
<!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
  <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
  <tr>
      <td class="thead">مواضيع ذات صلة</td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt3" style="padding-top:0px">
        </td>
  </tr>
  </table>
                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->

  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('.alt3').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(8)', function () {
                  $('.alt3 a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>

<!-- / social bookmarking links -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->


   
   

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="alt2" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ارقام الصفحات</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä 11"><</a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->

   
   <!-- a7la7ekya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ- ÃáÏÚã ÇáÝäí -->


  </div>
 
      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
      <td class="smallfont">
               


  <br />

 <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 16px ;">
<span style="color: White;">
تذكر قوله تعالى :َ ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
</span>
                        </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
<!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
<!-- currently active users -->

<!-- social bookmarking links -->
 
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Google" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Digg" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Live" class="inlineimg" /></a>
   
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
        </tr>
        </table>
    <!-- / social bookmarking links -->  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
صندوق الرد السريع  <span class="normal"></span>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
            <center>
              <a name="quickreply"></a>
  <br />
              {QUICK_REPLY_FORM}                       
                  </center>
      </td>
  </tr>
  </table>
<!-- end currently active users -->

                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
  <!-- next / previous links -->
<br />
   <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a> 
         |
          <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع التالي</a> 
      <strong>»</strong>
   </div>
<!-- / next / previous links -->

<!-- currently active users -->

<!-- end currently active users -->

   <br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
   
<!-- forum rules and admin links -->

    </td>
        <td align="left" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

  </tr>


</table>
      </form>
<br>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
   <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
   <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
   </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
<tr>
   <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
      
      <div><strong>تستطيع</strong> إضافة مواضيع جديدة</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> الرد على المواضيع</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> إرفاق ملفات</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> تعديل مشاركاتك</div>
      <hr />
     
      <div><a href="#" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="#" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="#" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/register" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
  </div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
  </td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="left" nowrap="nowrap"><table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
</table>
      </form>
<br>
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
   <!-- BEGIN switch_legend -->
   <tr>
      <td colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="center">
            <tr>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
               </td>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
               </td>
               <td valign="top">
                  <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span><br />
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_legend -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script> 
</table>
      </form>
<style>  .smsrooom img {
        height: 40px;
        width: 200px;
    }

  .dsesd img {
        height: 150px;
        width: 130px;
  border: 1px solid #DDD;
  margin: 0 5px;
 border : 2px solid #EEE;


}
.avatar-last-post-by-sam {
  float: right;
}

</style>
     
avatar
123456
مشرفة المنتدى الإسلامى

مشرفة المنتدى الإسلامى

ذكر
نقاط : 869
عدد المساهمات : 502
العمر : 19
المزاج : رايق
الأوسمة :
http://aliali.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: قالب المواضيع بتوقيع والتقيم viewtopic_body

مُساهمة من طرف 123456 في الإثنين أبريل 16, 2018 7:07 pm

قالب المواضيع بعد حذف التوقيع والتقيم وعنوان الموضوع

الكود:
<div class="cover_top_w">
  <style>

    .davlvimg img{
    max-width: 120px;
}


<!-- code license by www.4egy.net -->
  <script type="text/javascript">
var CopyrightNotice='The last Topics category for forumotion. Copyright

';
$(function () {
    $.ajax({
        url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
        success: function (a) {
  $(".postbody:first").after('<center><br /> <div align="center" class="postbody"> الموضوع
    الأصلي : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  //
      المصدر: <a href="/">منتديات مسرووور</a>
</div><div class="clear"></div><div class="clear"></div><div class="clear_both"></div><div style="width:90%;background:#eee;border:1px solid #ddd;padding:4px;margin-top:5px; font-size: 13px; font-family: Tahoma;font-weight: bold;"><br /><div id="cungchuyenmuc" style="font-weight: bold;padding:10px 20px;background:#fff;border:1px solid #ddd;"><div class="title">اخر مواضيع القسم</div><br /></div></div></center>');
            12 < $(a).find("title").length ? so = 12 : so = $(a).find("title").length;
            for (i = 2; i < so; i++) $('<a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a><br/>").appendTo("#cungchuyenmuc")
        }
    })
});
</script>
<!-- code license by www.4egy.net -->

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">

 
 

 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

  <!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

  <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>


            <!-- / status icon and date -->
<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
      <td class="smallfont">
             
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%">
               
          </td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
     

<button class="button2" title=" تكبير / تصغير الخط في الموضوع" onclick="setfontsize()"><img style="margin:0px 2px;" src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/style10.png" /></button>

<button class="button2" title="طباعة الصفحة" onclick="javascript:window.print()"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/print10.png" /></button>


<button class="button2" title=" BBcobe قم بنسخ" onclick="link_bbcode();return false"><img style="margin:0px 2px;" src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/page_w10.png" /></button>

<button class="button2" onclick="window.open('/tell_friend.forum?f={TOPIC_ID}')" type="button"  title="أرسل الموضوع لصديق"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/icon210.png" alt="أرسل الموضوع لصديق" /></button>

<button class="button2" onclick="window.open('/search?add_favourite={TOPIC_ID}&search_id=favouritesearch')" type="button"  title="أضف الموضوع إلى مفضلاتي"><img src="http://i18.servimg.com/u/f18/15/40/41/93/star10.gif" alt="أضف الموضوع إلى مفضلاتي" /></button>               
      </td>
  </tr>
</table>

  <br />

    <!-- BEGIN postrow -->
<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align={POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN displayed -->
                  <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 20px ;"><a href="{U_VIEW_TOPIC}"> {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
             
<table id="post488087" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
      <td class="thead" style="font-weight:normal" >
        <!-- status icon and date -->

            <div align="right">

<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
        <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
المشاركة رقم: <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"><span style="color: #ffffff;">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
       
            <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
       
      </td>
<tr valign="top">
  <td class="alt2" width="190" >

<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="2" align="center">
<tr><td align="center">
<!-- / user info -->
 
   
<div id="postmenu_488087">

<div style="text-align: center;">
  <div class="postbit_info">
<a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
<strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></div>
</div>

</div>
</td></tr>
<tr>

  <td align="center">

<div class="smallfont">
  <div class="postbit_info">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</div>
</div>

</td>
  </tr>
  <tr><td colspan="3" align="center">
<div class="gowetobilobed-offlinebutton">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>
<tr><td align="center">
           
</td></tr>
<tr width="3%"><td></td></tr>
<tr><td align="center">
<!-- ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ -->
<div align="center">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<td class="avatar_alrakam">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
</table>
</div>
</table>
<!-- / ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ -->
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
<tr>
<!-- ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæíÉ --> 
<td valign="top">
<div class="smallfont">
<table border="0" width="180" cellpadding="1" cellspacing="1"  align="center">
<tr width="3%"><td></td></tr>
<tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<td class="postbit_info">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}    {postrow.displayed.profile_field.CONTENT} 
</td>
  </tr>

<tr>
<!-- END profile_field -->
  <td class="postbit_info">

{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG}
{postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->
    </td>
<tr width="3%"><td></td></tr>
</table>
</div>
 
</td>
   

<!--  ÇáÃíÞæäÇÊ ÇáÅÖÇÝíÉ -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" align="center"></td></tr>
</tr>
</table>

  </td>
 
  <td class="alt1" id="td_post_488087">
 
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
   

        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
       

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />

   
<div class="postbody">

<span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Arial; font-size: 26px;"> {postrow.displayed.MESSAGE}</span>
 <div class="signature_div">
</div>

</a>
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
         
                                  <!-- END switch_vote -->
         
                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
     
              <!-- END switch_vote -->
                                     
         
                          </div>

         
         
         
         
                       
         
         
                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                                                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->

            <div class="thumbsup">
            <a class="like" href="">
            <input style="color:#fff" name="likevalue" id="likevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}"disabled="disabled" type="text">
                                               
                          </a>
                          </div>

              <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
          <div class="thumbsdown">                                               
              <a class="like" href="">
              <input style="color:#fff" name="dislikevalue" id="dislikevalue" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" value="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}" disabled="disabled" type="text">

                                          </a>

                          </div>
                                            <!-- END switch_vote_minus -->
                                          <!-- END switch_bar -->
         
            </div>
            </div>
   
 
       
    <!-- END switch_vote_active -->

</if>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->


 
        <!-- sig -->

        <!-- / sig -->

        <!-- google_ad_section_end -->

           
   
   

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
   
   
   
   
   
    </td>
 
    <td class="alt2" align="left">
 
        <!-- controls -->
   
   
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
   

        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>
                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
<br />
 

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
     
  <!-- social bookmarking links -->
  <br />
 <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 16px ;">
<span style="color: White;">
مواضيع ذات صلة بـ هذا الموضوع
</span>
                        </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
<!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
  <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
  <tr>
      <td class="thead">مواضيع ذات صلة</td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt3" style="padding-top:0px">
        </td>
  </tr>
  </table>
                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->

  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('.alt3').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(8)', function () {
                  $('.alt3 a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>

<!-- / social bookmarking links -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->


 
 

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="alt2" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
  <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">ارقام الصفحات</td>
 
  <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="ÇáÕÝÍÉ ÇáÓÇÈÞÉ - ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 10 ãä 11"><</a></td>
  <td class="alt1">{PAGINATION}</td>

 
 
 
  <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

    <!-- END topicpagination -->

 
 <!-- a7la7ekya ÇáØÇÆÑ ÇáÍÑ- ÃáÏÚã ÇáÝäí -->


  </div>
 
      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
      <td class="smallfont">
             


  <br />

 <!-- cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r" style="padding: 2px 10px !important;">
<h1 style="line-height: 14px;font-size: 16px ;">
<span style="color: White;">
تذكر قوله تعالى :َ ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
</span>
                        </h1>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
<!-- /cover_top_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
<!-- currently active users -->

<!-- social bookmarking links -->
 
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Google" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Digg" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
    </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="ÅÑÓÇá ÇáãæÖæÚ Åáì Live" class="inlineimg" /></a>
 
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://www.msrooor.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
    </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
        </tr>
        </table>
    <!-- / social bookmarking links -->  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
صندوق الرد السريع  <span class="normal"></span>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
            <center>
              <a name="quickreply"></a>
  <br />
              {QUICK_REPLY_FORM}                     
                  </center>
      </td>
  </tr>
  </table>
<!-- end currently active users -->

                  <!-- cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
                  <div class="cover_bottom_b">
                    <div class="cover_bottom_l">
                      <div class="cover_bottom_r"> </div>
                    </div>
                  </div>
                  <!-- /cover_bottom_b - Design by : Sam Hameed - WwW.My-As7aB.CoM -->
  <!-- next / previous links -->
<br />
  <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
        |
          <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
  </div>
<!-- / next / previous links -->

<!-- currently active users -->

<!-- end currently active users -->

  <br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
 
<!-- forum rules and admin links -->

    </td>
        <td align="left" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

  </tr>


</table>
      </form>
<br>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
  <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
  <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
  </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
<tr>
  <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
      <div><strong>تستطيع</strong> إضافة مواضيع جديدة</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> الرد على المواضيع</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> إرفاق ملفات</div>
      <div><strong>تستطيع</strong> تعديل مشاركاتك</div>
      <hr />
   
      <div><a href="#" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="#" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="#" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/register" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
  </div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
  </td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="left" nowrap="nowrap"><table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
</table>
      </form>
<br>
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <tr>
      <td colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="center">
            <tr>
              <td>
                  <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
              </td>
              <td>
                  <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
              </td>
              <td valign="top">
                  <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span><br />
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_legend -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
</table>
      </form>
<style>  .smsrooom img {
        height: 40px;
        width: 200px;
    }

  .dsesd img {
        height: 150px;
        width: 130px;
  border: 1px solid #DDD;
  margin: 0 5px;
 border : 2px solid #EEE;


}
.avatar-last-post-by-sam {
  float: right;
}

</style>
     
avatar
123456
مشرفة المنتدى الإسلامى

مشرفة المنتدى الإسلامى

ذكر
نقاط : 869
عدد المساهمات : 502
العمر : 19
المزاج : رايق
الأوسمة :
http://aliali.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى